Yüklənir

RİYAZİYYAT

RİYAZİYYAT

MÖVZULAR:

I AY

1.      Natural ədədlər

2.      Adi və onluq kəsrlər

3.      Faiz, nisbət. Tənəsüb

4.      Həqiqi ədədlər

5.      Tam cəbri ifadələr

II AY

6.      Çoxhəddinin vuruqlara ayrılması

7.      Cəbri kəsrlər

8.      Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət

9.      Birməchullu tənliklər və məsələlər

III AY

10.  Tənliklər sistemi

11.  Bərabərsizliklər və bərabərsizliklrər sistemi

12.  Silsilələr

13.  Triqonometrik funksiyalar

IV AY

14.  Triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər

15.  Funksiyalar və qrafiklər

16.  Törəmə və tətbiqləri

V AY

17.  Üstlü və loqarifmik funksiyalar

18.  Üstlü, loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər

19.  İbtidai funksiya və inteqral

20.  Həndəsənin əsas anlayışları

VI AY

21.  Üçbucaqlar

22.  Çevrə və dairə

23.  Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

VII AY

24.  Fiqurların sahəsi

25.  Hərəkət. Oxşarlıq

26.  Vektorlar. Koordinatlar metodu

VIII AY

27.  Fəzada düz xətlər və müstəvilər

28.  Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi

29.  Fırlanma cisimləri

IX AY

30.  Ardıcıllığının və funksiyanın limiti

31.  Birləşmələr nəzəriyyəsi. Ehtimal nəzəriyyəsi

32.  Çoxluqlar

33.  Kompleks ədədlər

Kurs haqqında

 • Dərs saatı
  12 saat/ay
 • Sertifikat
  Bəli
 • Səviyyə
  Başlanğıc
 • Müddət
  9 ay
 • Fərdi
  120 ₼/ay
 • Qrup
  80 ₼/ay