Yüklənir

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ

TƏLİM PROQRAMI

MÖVZU -1

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 935№-li fərmanına əsasən təşkilatlarda kargüzarlığın təşkili. Elektron sənəd dövriyyəsinin idarə edilməsi

MÖVZU – 2

Əmək müqaviləsi. Əmək müqaviləsinin bağlanması qaydaları. Əmək münasibətlərinin  tənzimlənməsi.

MÖVZU - 3

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin qaydaları. Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərə təminatın verilməsi.

MÖVZU - 4

İş vaxtının növləri və rejimi. İş vaxtının və iş vaxtından artıq işə cəlb olunmanın tənzimlənməsi.

MÖVZU - 5

Məzuniyyətin növləri. Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüquqlarının tənzinmlənməsi.

MÖVZU - 6

İstirahət və məzuniyyət günləri. İşçilərin məzuniyyət hüquqları və məzuniyyət hüquqlarının həyata keçirilməsi qaydaları.

MÖVZU - 7

Əmək normaları. Əmək haqqı. İş qrafiki və iş vaxtının uçotu tabeli.

MÖVZU - 8

İşçilərin attestasiyası və iş yerlərinin attestasiyası.

MÖVZU - 9

Performans dəyərləndirmə və KPİ.

MÖVZU - 10

Motivasiya. Motivasiya sisteminin qurulması.

MÖVZU - 11

İşə qəbul (intervyu) prossesinin həyata keçirilməsi. 


QEYD: Təlim praktik həyata keçirilir və iştirakçıların sualları ətraflı cavablandırılır.


Kurs haqqında

 • Dərs saatı
  12 saat/ay
 • Sertifikat
  Bəli
 • Səviyyə
  Başlanğıc
 • Müddət
  3 ay
 • Fərdi
  240 ₼/ay
 • Qrup
  150 ₼/ay