Yüklənir

MÜHASİBATLIQ

MÜHASİBATLIQ

MÖVZULAR:

MÖVZU - 1

Mühasibat uçotu haqqında ümumi biliklər,  Müxabirləşmələr (ikili yazılış).

Mühasibat uçotununun köhnə və yeni hesablar planı;

Mühasibat uçotunun sintetik və analitik uçotu.

MÖVZU - 2

Əsas vəsaitlər, azqiymətli və tez köhnələn əşyalar, debitor - kreditor borcları, öhdəliklər, gəlirlər, xərclər, mənfəət, maliyyə aktivləri, balansda olan digər maddələr haqqında məlumat.

MÖVZU - 3

Ciddi hesabat blankları və onların doldurulması;

Kassa əməliyyatlarının aparılması, rəsmiləşdirilməsi, kassa kitabı;

Bank əməliyyatlaırının aparılması, rəsmiləşdirilməsi.

MÖVZU - 4

Təhtəlhesab əməliyyatlar və onların rəsmiləşdirilməsi;

Əməkhaqqının hesablanılması, uçotunun aparılması və rəsmiləşdirilməsi.

Təşkilatlarla, debitor və kreditorlarla hesablaşmaların aparılması  və  formalaşdırılması.

MÖVZU - 5

Memorial order, onların quruplaşdırılması, dövrüyyə cədvəlləri və Baş kitab.

Müəyyən təsərrüfat əməliyyatlarının müxabirləşməsi, analitik uçotda dövrüyyə cədvəlində əks olnması ilə bağlı nümunələr.

MÖVZU - 6

Vergi uçotu haqqında məlumat və vergi bəyannamələri haqqında məlumat;

MÖVZU - 7

Məcburi sosial sığorta hesablamaları, Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin tələbləri, hesabatlar haqqında məlumatlar.

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Məşğulluq və Statistika  hesabatları haqqında məlumat.

MÖVZU - 8

Milli Mühasibat Uçotu Stardartları və  Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları haqqında ümumi məlumatlar.


Kurs haqqında

 • Dərs saatı
  12 saat/ay
 • Sertifikat
  Bəli
 • Səviyyə
  Başlanğıc
 • Müddət
  2 ay
 • Fərdi
  220 ₼/ay
 • Qrup
  175 ₼/ay