Yüklənir

1C MÜHASİBATLIQ

1C MÜHASİBATLIQ

DƏRS 1

Mühasibat uçotu və ikili yazılışlar

Aktiv və passiv hesablar,

Debet və Kredit anlayışı,

1C ilə ümumi tanışlıq,

1C-də  mühasibat hesabları,

Kontragentlerin açılması.


DƏRS 2 – 3 

Kassa və bank əməliyyatları

Pul vəsaitlərinin uçotu,

Kassa və bank əməliyyatları,

ƏDV depozit hesabı,

Baş verən əməliyatların sənədləşmə qaydaları,

1C-də  kassa əməliyyatları (kassa mədaxil və kassa məxaric orderləri)

Bank əməliyyatları  onların  hesablarda əks olunması,

ƏDV depozit hesabı,

Ödəniş tapşırıqları.


DƏRS 4 – 5 – 6

Mal-materialla bağlı aparılan əməliyyatları

Mal-material ehtiyatları – materialların mədaxili və məxarici bağlı sənədlərlə tanışlıq,

Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyası,

Anbardarın işləri,

Material ehtiyatlarının hərəkəti ilə bağlı ikili yazılışların izahı,

1C-də alış əməliyatlarının aparılması

Mal-material və xidmətlərin alışı,

Materiallara adların açılması,

Anbara mədaxil edilməsi,

Materialların qiymətlərinin daxil edilməsi


DƏRS 7 – 8 – 9

Maya dəyəri və  ehtiyatların qiymətləndirilməsi metodları

Satılan malların maya dəyəri,

Mal-material ehtiyyatlarının qiymətləndirilməsi metodları ( FIFO, Orta çəkili dəyər metodu),

Alınan malların dəyərinin hesablanması (Əsasən xarici alışlar üçün)

1C-də əlavə və gömrük xərclərinin materialların üzərinə daxil edilməsi,

Təhtəlhesabşəxslərlə aparılan əməliyyatlar,

Mal-material ehtiyatlarının uçotu,

Anbardarın yerinə yetirdiyi işlər,

1C-də  materialların yerdəyişməsinin edilməsi, xərclərə silinməsi


DƏRS 10 – 11

Əsas vəsaitlərin hesabı 

Əsas vəsaitlər

Əsas vəsaitlərin alışı,

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası və amortizasiya metodları,

1C–də əsas vəaitlərlə bağlı  əməliyyatların aparılması,

Əsas vəsaitlərin satışı və silinməsi ilə bağlı əməliyyatlar və onların sənədləşdirilməsi,

Müəssisələrin əmlak vergisi və onun bəyannaməsinin hazırlanması,

1C-də əsas vəsaitlərin satışı və silinməsi ilə bağlı əməliyyatlar


DƏRS 12

Qeyri-maddi aktivlərlə aparılan əməliyyatlar

Qeyri-maddi aktivlər və onların amortizasiyası,

1C–də qeyri-maddi aktivlərlə bağlı əməliyyatlar


DƏRS 13

Əmək haqqı ilə bağlı aparılan işlər

Əmək haqqının hesablanması ilə bağlı əməliyyatlar,

Məzuniyyət, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə hesablamalar,

İşə qəbul, işdən çıxartma, tabel, məzuniyyət, xəstəlik və s. hesablanması.


DƏRS 14 – 15

Kadrlarla bağlı aparılan işlər

Əmək-haqqından tutulmalar, B1 və B3 hesabatı haqqında məlumat,

1C-də əmək haqqı əməliyyatları, hesablanması və tutulmalar,

Məzuniyyət, xəstəlik vərəqəsi, və s. hesablanması


DƏRS 16

Satış əməliyyatları

Satış əməliyyatları və onlarla bağlı sənədlər,

Debitor və kreditor borclar,

1C-də satışla bağlı əməliyyatlar,

Satışların sistemə daxil edilməsi,

Debitor və kreditorların qalıqlarına baxılması


DƏRS 17 – 18

Müəssisədə ƏDV ilə bağlı əməliyyatlar

Müəssisədə ƏDV ilə bağlı əməliyyatlar və onların mühasibat hesablarında əks olunması,

ƏDV bəyannaməsinin tərtibi,

1C-də Vergi və DSMF ilə bağlı əməliyyatlar,

ƏDV əvəzləşdirilməsi


DƏRS 19

Xərclər

Hesablanmış xərclər

Əvvəlcədən ödəmələr,

Onların ikili yazılışları,

1C-də istehsal əməliyyatları


DƏRS 20

Bitməmiş istehsalla bağlı aparılan əməliyyatlar

Bitməmiş istehsal,

1C-də bitməmiş istehsalın uçotu,

1C-də istehsal əməliyyatları


DƏRS 21 – 22

Balans hesabatı

Müəssisənin balans hesabatının hazırlanması,

1C-də balans hesabatı


DƏRS 23

Mənfəət və zərər haqqında hesabatı

Müəssisənin mənfəət və zərər haqqında hesabatının hazırlanması,

1C-də mənfəət və zərər haqqında hesabat


DƏRS 24

Pul vəsaitləri haqqında hesabat

Müəssisənin pul vəsaitləri haqqında hesabatının hazırlanması,

1C-də pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı əməliyyatlar


Kurs haqqında

 • Dərs saatı
  8 saat/ay
 • Sertifikat
  Bəli
 • Səviyyə
  Başlanğıc
 • Müddət
  2 ay
 • Fərdi
  220 ₼/ay
 • Qrup
  180 ₼/ay